School Fee

Thông tin học phí, học bổng, thời khóa biểu

Tên trường: Fukuyama YMCA

Kỳ du học: Năm 2019


Học phí từng năm

Mô tả học phí: Đơn vị: Yen (JPY). Học phí có thể thay đổi.
Phí bảo hiểm là bảo hiểm tai nạn tổng hợp của hiệp hội chấn hưng giáo dục.
Học phí cho năm học đầu tiên phải đóng 1 lần. Từ năm tiếp theo có thể chia ra đóng.

Khóa 1 năm/khóa 2 năm (nhập học tháng 4)
Tên chi phí \ NămNăm 1Năm 2
Phí nộp hồ sơ20,000-
Phí nhập học100,000-
Học phí600,000600,000
Tiền sách giáo khoa30,00025,000
Phí bảo hiểm7,5007,500
Tổng các khoản757,500632,500

Tổng cộng học phí các khóa

Mô tả: Đơn vị yen (JPY).

Bảng học phí các khóa
Khóa \ Năm thứNăm 1Năm 2Tổng cả khóa
Khóa 1 năm757,500-757,500
Khóa 1 năm 3 tháng (nhập học tháng 1)(không tuyển)--
Khóa 1 năm 6 tháng (nhập học tháng 10)441,500632,5001,074,000
Khóa 1 năm 9 tháng (nhập học tháng 7)(không tuyển)--
Khóa 2 năm (nhập học tháng 4)757,500632,5001,390,000

Thông tin học bổng

Mô tả học bổng: Giảm vào học phí năm đầu tiên.

Có bằng JLPT N3: Giảm 100,000 Yen.

Có bằng JLPT N2: Giảm 200,000 Yen.

Có bằng JLPT N1: Giảm 300,000 Yen.

Thời khóa biểu

Mô tả thời khóa biểu: Thứ hai ~ thứ sáu (Nghỉ học vào ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ và ngày quy định của trường).
Tiết 4 là môn học lựa chọn.

Thời khóa biểu
Tiết 1Tiết 2Nghỉ trưaTiết 3Tiết 4
Bắt đầu9:2011:1012:4013:3015:10
Kết thúc10:5012:4013:3015:0016:40

Lớp mỹ thuật luyện thi đại học, cao đẳng mỹ thuật

Mô tả lớp mỹ thuật: Có khóa ban ngày và khóa học tối. Học từ thứ hai tới thứ sáu, nếu học thêm lớp thứ 7 thì đóng thêm tiền. Đóng tiền thành nhiều đợt (khoảng 10 đợt). Dưới đây là học phí khóa buổi tối. Chi tiết trên web trường: https://bit.ly/2OtP0Zs

Học phí lớp mỹ thuật (khóa buổi tối) [đơn vị JPY]
Chuyên ngànhTổng năm (khóa thường)Tổng năm (tiến cử)Lịch học
Khoa vẽ dầu410,400369,600Thứ hai ~ sáu 18:00~20:30
Khoa tranh Nhật Bản410,400369,600Thứ hai ~ sáu 18:00~20:30
Khoa điêu khắc410,400369,600Thứ hai ~ sáu 18:00~20:30
Thiết kế - thủ công mỹ nghệ410,400369,600Thứ hai ~ sáu 18:00~20:30
Plus lớp thứ bảyThêm +32,400 yenThêm +32,400 yenThứ bảy 14:00 ~ 20:30
Luyện thi đại học Hiroshima, đại học Okayama349,900314,800Thứ hai ~ năm 18:00~20:30
Luyện thi cao đẳng305,500276,000Thứ hai ~ tư 18:00~20:30
Lớp đặc biệt thứ bảy267,500240,800Thứ bảy 14:00 ~ 20:30
Căn bản luyện thi256,800-Thứ hai ~ tư 18:00~20:30
Căn bản thứ bảy172,800-Thứ bảy 14:00 ~ 20:30


iSea Programming Beta